बेंडी झडप बूथ नाही. 3 पी 43, 29 / 11-02 / 12/2017 दरम्यान शांघाय ऑटोमेचॅनिकामध्ये

बेंडी वाल्व्हने ऑटोमेचॅनिका शांघाय 2017 मध्ये भाग घेतला

प्रदर्शनाचे नाव: ऑटोमेचॅनिका शांघाय 2017;

पत्ता: राष्ट्रीय प्रदर्शन आणि अधिवेशन केंद्र (शांघाय) (एनईसीसी)

तारीख: 29 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2, 2017;

प्रदर्शकाचे नाव: तायझो बेंडी वाल्व कं, लि.

बूथ क्रमांक: 3 पी 43;

सल्लामसलत आणि वाटाघाटी करण्यासाठी ग्राहकांचे स्वागत आहे!

df


पोस्ट वेळः ऑक्टोबर-13-2020